Opleiding ACT MEDIATOR


ACT in scheiden is voor wat betreft de opleidingen een samenwerkingsverband aangegaan met Studium Academicum, kortweg STUAC. STUAC faciliteert voor ACT in Scheiden de  opleidingen. Via de website van STUAC kunt u zich inschrijven voor de georganiseerde opleidingen. Onderstaande inschrijfbuttons brengen u naar de betreffende opleiding op de website van STUAC.


DRIEDAAGSE BASISOPLEIDING ACT MEDIATOR

In deze opleiding leert de Mediator om de beginselen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) te integreren in het mediationproces.

Met behulp van ACT wordt een begin gemaakt met het vormen van een scheidingsverhaal gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en de eigen waarden van de partijen. Doel van de scheiding is niet het proces op zich maar het leven dat erna komt. ACT kan helpen om het navelstaren op de procedure en de korte termijn belangen van partijen te stoppen en de focus te leggen op wat er werkelijk toe doet. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. ACT is een derde generatie gedragstherapie. ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed. Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van de gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten. ACT houdt in ‘Leren doen wat je moet doen om te zijn wie je wilt zijn en ruimte maken voor het ongemak, de angst en de pijn.’ Hiermee is deze therapievorm zeer bruikbaar in scheidingssituaties.

Aan bod komen:

Dag 1:

 • Uitleg model van ACT (theoretische achtergrond)
 • Zelftest ACT
 • Uitleg van de Hexaflex

Lunch van 12:00 – 12:45

 • Vermijding en acceptatie, blootleggen zinloosheid van de strijd
 • Hoe gaat men met een vermijdende cliënt / cliënten aan de slag (oefening)
 • Mindfulness als tool voor de mediator
 • Oefenen met Mindfulness

Snack 17:15 – 17:30

 • Defusie, uitleg
 • Hoe maak je cliënten los van hun verhaal (oefening)
 • Het zelf als context
 • Hoe maak je cliënten los van hun rollen (oefening)

Dag 2:

 • Waarden
 • Waardegerichte actie
 • Waarden als tools voor de Mediator
 • Het nalopen van de hexaflex

Lunch 12:00 – 12:45

 • Met cliënten aan de slag met ACT (casus en rollenspel)
 • Aandachtspunten voor ACT in scheiden
 • Oefenen met de 6 kernvaardigheden
 • Afsluiten

Dag 3 terugkomdag